inzicht en ontwikkeling
Menu

Teamleider (Gemeente Sluis)

die verbindt en organiseert met een sterk ontwikkelde politieke sensitiviteit

Functieomschrijving

De teamleider is de schakel tussen het afdelingshoofd van Beleid en Beheer en het team van beleidsmedewerkers die vorm en richting geven aan de toekomst van de gemeente Sluis. Het team heeft 24 medewerkers (20 fte).

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het totale pakket van taken en werkzaamheden en adviseer je over beleids- en beheersvelden van het team. Bij de uitvoering van de werkzaamheden draag je zorg voor een brede inzetbaarheid van de medewerkers. Deze zorg omvat naast het voeren van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken vooral de doorontwikkeling van de medewerkers op houding, gedrag en competenties.

Je hebt het concept van faciliterend leiderschap in je DNA. Performance en capaciteitsmanagement zijn vertrouwde begrippen voor je. Je verbindt en organiseert met een sterk ontwikkelde politieke sensitiviteit en beleidsmatig strategische benadering. Je brengt samenhang in de werkzaamheden, stuurt aan op integraal werken, efficiënt werken en klantgericht samenwerken. Je schept duidelijkheid, brengt overzicht en structuur aan en stelt prioriteiten, ook naar het MT, het college en de raad. Je laat voldoende ruimte voor je collega’s, verliest je niet in details en stuurt consequent op houding en gedrag. Je bent besluitvaardig, durft knopen door te hakken en neemt de verantwoordelijkheid die bij de positie hoort.

Je hebt een relevante afgeronde HBO-opleiding en voldoende ervaring, kennis en motivatie om bij een lokale overheid te werken. Je hebt inzicht in overheidsfinanciën om zo verantwoord om te gaan met beschikbare budgetten. Je hebt goed inzicht in beleidsprocessen en weet alle actoren daarin goed mee te nemen. Je geeft coachend leiding en weet mensen te enthousiasmeren.

Functievereisten
> HBO+ werk- en denkniveau
> Ruime ervaring in een (semi)overheids-organisatie.
> Meerdere jaren leidinggevende ervaring
> Affiniteit met landelijke en lokale beleidsthema’s

Organisatie

De gemeente Sluis telt bijna 24.000 inwoners. Met een oppervlakte van ruim 30.000 ha is Sluis één van de grootste plattelands- en tevens dunst bevolkte gemeentes van Nederland. De gemeente telt 17 kernen en veel buurtschappen. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken, wensen en leefbaarheidsvragen. Ze zijn daarom ook zo verschillend van elkaar. De diverse gebieden hebben elk hun eigen vorm, gevoel en sfeer. Langs deze gebieden lopen zachte grenzen in elkaar over: tussen zand en klei, tussen verschillende geloofsgemeenschappen, tussen Zeeuws-Vlaams en Vlaams, tussen behoud van landbouw en natuurontwikkeling. Gemeente Sluis kent een grote toeristische sector en combineert het toerisme met (kleinschalige) bedrijvigheid en agrarisch ondernemerschap. Het is daarom een gemeente met een grote dynamiek en veel uitdagingen. Ontwikkelingsplannen op het gebied van landschap en stedenbouw (uitbreiding Zwin, Waterdunen, ontwikkeling Cadzand-Bad, transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg en Havengebied Breskens) zijn actueel.

Sluis is een dynamische gemeente en voortdurend in ontwikkeling. De laatste jaren is in het gemeentelijk beleid veel aandacht voor identiteit en de versterking daarvan: het Zeeuws-Vlaamse DNA. Het DNA wordt beschreven als gemoedelijk, stoer, culinair, toeristisch, gezellig en geborgen. Deze kenmerken vind je terug in het landschap en bij de inwoners. De gemeente Sluis is lid van de P10, een samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten dat met name de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekpartners zijn o.a. de VNG en diverse ministeries. De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in strategische ontwikkeling en kansen voor de toekomst. Dit is onder andere neergelegd in de structuurvisie “Krachtig verbonden” en het daaruit voortvloeiende sociaal-economisch uitvoeringsplan. De gemeentelijke organisatie kent drie afdelingen: Externe dienstverlening, Beleid en Beheer en Ondersteuning. De organisatie van de gemeente Sluis heeft in totaal ruim 200 medewerkers. Veel informatie is te vinden op de website van de gemeente. Bij het team beleid van de afdeling Beleid en Beheer bestaat de vacature voor de functie van teamleider beleid.

De gemeente Sluis heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe teamleider beleid te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u via www.gitp.nl/vacatures richten aan Steven Wijnheijmer, business consultant Search & Selection. Ook kunt u Steven bellen voor meer informatie via 030-6355213.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Succesvol ingevuld, solliciteren is niet meer mogelijk

Samenvatting

  • Succesvol ingevuld
  • Gemeente Sluis
  • Oostburg
  • HBO+


Interesse of vragen over deze vacature, neem contact met mij op.

Steven Wijnheijmer
Business Consultant