inzicht en ontwikkeling
Menu

Voorzitter en een Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van OR) (GITP / PiCompany)

Innovatief HRM en change management; financieel-economisch; maatschappelijke oriëntatie.

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen dient ‘naar behoren’ te zijn samengesteld, passend bij de ontwikkelingsfase waarin GITP/ PiCompany verkeert. De fase waarin de organisatie zich op dit moment begeeft, kenmerkt zich door sterke focus op digitalisering en innovatie, in combinatie met een aantal wijzigingen in zowel de organisatie-inrichting, het productportfolio als de ‘way of working’. Dit stelt specifieke eisen aan de expertise en affiniteit van de leden van de Raad van Commissarissen. Kennis, deskundigheid, ervaring en achtergrond moeten daarnaast voldoen aan de eisen die het moderne commissariaat (ook conform de Corporate Governance Code) op dit moment bij GITP / PiCompany stelt. De leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over ruime kennis en ervaring, bij voorkeur opgedaan in de omgeving van professional services firm, corporate en/of HRM technology company. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dienen goed bereikbaar tvoe zijn voor hun taakvervulling. Een lid van de RvC dient voldoende tijd te hebben voor een goede vervulling van zijn taak.

Specifieke expertise en aandachtsgebieden

Voor de huidige vacatures geldt dat gezocht wordt naar stevige kennis en expertise op één of meerdere van de volgende domeinen: innovatief HRM en change management; financieel-economisch; maatschappelijke oriëntatie.

De beoogde commissarissen zijn verbindend, innovatief, integer en positief kritisch. Zij zijn analytisch sterk en onafhankelijk in hun advies. Toezichthoudende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten binnen een sterk veranderende context zijn voor beide vacatures een vereiste. De voorzitter van de RvC bewaakt het belang van Good Governance en verantwoording van de RvC. Daarnaast is de voorzitter een krachtig en inspirerend sparring partner voor de directeur/bestuurder. Bij de samenstelling moet ook rekening worden gehouden met de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals geformuleerd in het RvC-reglement, de leeftijd en de man/vrouw-verhouding.

Organisatie

GITP / PiCompany biedt organisaties inzicht in het talent, de inzetbaarheid en het ontwikkelpotentieel van medewerkers. Met onze geavanceerde tools en Talent Intelligence brengen we mensen en data bij elkaar. Zo stellen we organisaties in staat om succesvol te zijn, de juiste mensen te selecteren en medewerkers te helpen met hun ontwikkeling. GITP / PiCompany levert dienstverlening op alle vlakken van de employer journey: identificatie van in- en extern talent, selectie, performance, ontwikkeling, en evaluatie. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ondersteund door innovatieve technologie. En met een centrale rol voor onze adviseurs, trainers en assessment psychologen.

Onze ruim 200 medewerkers werken samen binnen multidisciplinaire teams aan talent management vraagstukken voor klanten in zowel midden- en klein bedrijf als grote, corporates en multinationals. Hierbij staan de waarden samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en open & transparant voorop. Op deze eigen wijze geven wij dagelijks invulling aan organisatieadvies, assessments & e-HRM oplossingen, training & coaching, governance, responsible leadership en executive search.

Binnen de Raad van Commissarissen bestaat een vacature voor een Voorzitter Raad van Commissarissen, en een Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van de Ondernemingsraad).

Belangstelling?
Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u tot 19 april a.s. richten aan GITP, People & Talent, t.a.v. mevrouw I. Krauwel. Het invullen van een zelfbeschrijving voor commissarissen maakt deel uit van de procedure. De eerste gesprekken vinden 7 en 9 mei plaats.

Download het uitgebreide functie- en competentieprofiel (PDF)

Solliciteer op deze vacature

Samenvatting

Interesse of vragen over deze vacature, neem contact met mij op.

Ilse Krauwel
People & Talent