inzicht en ontwikkeling
Menu

Lid Raad van Commissarissen (Dunea N.V.)

Thuis in digitalisering, gericht op MVO en affiniteit met medezeggenschap

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, HR, financiën, water(keten)beheer, duurzaamheid, energietransitie, digitalisering en bestuurlijke aspecten. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een president-commissaris. De Raad van Commissarissen streeft bij haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen en kennisgebieden. Gezien de achtergrond van de zittende leden wordt aanvullende expertise gezocht op het gebied van automatisering, digitalisering en robotisering. Tegelijkertijd wordt van de kandidaat affiniteit met medezeggenschap gevraagd.

Indien kandidaten een vergelijkbaar profiel laten zien, gaat gezien de samenstelling van de raad, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Organisatie

Dunea N.V. produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Tevens beheert Dunea N.V. al ruim 140 jaar de natuur in de duinen tussen Monster en Katwijk en ontvangt daar jaarlijks meer dan 1 miljoen recreanten. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen volgens Dunea N.V. de basis voor een goed leven. Dunea N.V. is altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur. De achttien gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders van Dunea N.V. Dunea N.V. is op zoek naar een nieuwe commissaris.

Informeren en solliciteren
Dunea N.V. heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe commissaris te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u, bij voorkeur uiterlijk 24 februari a.s., richten aan ir. Steven Wijnheijmer, Business Consultant bij GITP Search & Selection. Ook kunt u hem vanaf 11 februari bellen voor meer informatie via 088-4487598.

NB Inmiddels wordt een kandidaat voorgedragen voor benoeming.

Eerste gesprekken vinden half maart plaats bij GITP Rotterdam.

Het invullen van een speciaal voor dit doel opgestelde zelfbeschrijving voor toezichthouders maakt deel uit van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Download het uitgebreide functie- en competentieprofiel (PDF)

Solliciteer op deze vacature

Samenvatting

Interesse of vragen over deze vacature, neem contact met mij op.

Steven Wijnheijmer
Business Consultant